Sie befinden sich hier: eisfair / Pack-Eis
News News News

Content

gkrellmd-dev (devel)

HEADER-Library: gkrellmd (Verifiziert)

Version: 1.6.1 Status: stable Release Datum: 2020-03-29
Autor: Marcus Roeckrath, marcus.roeckrath(at)gmx(dot)de
gkrellmd 2.3.11 (The HEADER-Files)

http://gkrellm.srcbox.net
SHA256-Prüfsumme: 4ad07896da1ba7947854e7eee1290fc566085a5e602a35c886a0d357989abdb0
Größe: 13.94 KByte
Eis-List: https://www.pack-eis.de/vieweislist.php?pid=36453
Info-Datei: https://www.pack-eis.de/dl.php?l=36453/gkrellmd-dev.tar.bz2.info
Benötigte Pakete: base 2.8.25
gkrellmd 1.6.1