Sie befinden sich hier: eisfair / Pack-Eis
News News News

Navigation

Content

dahdi-5.10.134-eisfair-1-pae (drivers)

DAHDI modules - 5.10.134-eisfair-1-PAE (Offizielles Paket)

Version: 3.2.12 Status: stable Release Datum: 2022-08-02
Autor: the eisfair team, team(at)eisfair(dot)org
This package contains the kernel modules of
the Dahdi Telephony Interface.

- dahdi modules for Kernel 5.10.134-eisfair-1-PAE

http://asterisk.org
SHA256-Prüfsumme: 16e216f3449a4773873de0416374376abc97f664ab6f802f547ad31737c8688a
Größe: 493.43 KByte
Info-Datei: https://www.pack-eis.de/dl.php?l=52834/dahdi-5.10.134-eisfair-1-pae.tar.bz2.info
Benötigte Pakete: base 2.8.25
dahdi-linux 3.2.0
dahdi